İCRA VE İFLAS HUKUKU

Ticaret Hukukunun temel konularından biri olan icra hukuku, icra ve iflas kanunu kapsamında değerlendirilir. İcra işlemi, borç ödeme işlemini kendi rızasıyla yapmayan kişi veya kuruluşlara uygulanan bir yaptırım işlemidir. İcra kavramı kapsamlı bir konu olmasının yanı sıra, yapılan her işlemin bir anlamının olduğu ve bu işlemlerden geriye dönüşün olmadığı bir süreçtir. Bu sebeple icra konusunda deneyimli kurum veya kişilerden bilgi alınması gerekir. Alınan bilgi ve değerlendirme neticesinde atılacak adımlar belirlenmelidir.

Büromuzda ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku ve bu bağlamdaki tüm davalara bakılmakta ve kaliteli sonuçlar alınmaktadır. Büromuz deneyimli ve tecrübeli bir kadroya sahiptir.

İcra Hukukunda Sürecin Resmi Dayanağı

İcra hukukunun özü, alacağın tahsil edilmesi esasına dayanır. Borçlu olan kişilerin borcunu yasal dönemde ödememesi icra hukukunu ortaya çıkarır. İcra ve İflas Kanununa göre borcun alacaklı tarafından verilen süre zarfında ödenmemesi, icra hukukuna müdahale etme hakkı verir. İcra hukuku, özel veya resmi borçların devlet gücüyle ödenmesinin sağlanmasıdır. İcra ve iflas hukukuna göre alacaklı olan kişi alacağını isteme hakkına sahiptir.

İcra Hukukunda Kısa Süreli İşlemler

Avukatlık ofisimizde, icra, iş, ticaret, gayrimenkul ve her türlü ticaret davasına bakmaktayız. Hukuki prosedürleri kısa sürede yerine getirmekte ve alacak tahsilinizi sürüncemede bırakmadan çözüme kavuşturmaktayız. Ticari veya kişisel alacaklarınızın tahsili için kanunların verdiği tüm imkanları uygulamakta ve alacak tahsil davalarınızı sorun yaşamadan çözmenizi sağlamaktayız.

İcra Konularını Çözme Yöntemleri

İcra ve haciz gibi konular, kişiler açısından düşünüldüğünde ağır konular kapsamına girer. İcralık olan kişilere yaklaşım ve iyi niyet gösterilmesinin kişileri ikna etme açısından önemi büyüktür. Avukatlık ofisimizde görevli olan ekibimiz, hassas, özenli ve kişisel yaklaşım olarak saygın davranışları bulunan kişilerden oluşur.

Her türlü icra, iflas ve iş hukuku davalarınız için büromuza başvuru yapabilirsiniz. Sorunlu icra davalarınız ve tasfiye konulu davalarınız avukatlık ofisimizin çalışma alanlarına girmektedir. Alacak tahsil işlemleriniz, sorunlu senet tahsilatları ve tüm konularda avukatlık büromuzdan kaliteli ve net bilgiler alabilirsiniz.