İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, idarenin eylem ve işlemleri ile alakalı hukuka aykırı durumların saptanması halinde başvurulan hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. Hukuk Devleti ilkesinin bir sonucu olarak da kabul edilen ‘İdare Hukuku’ idari işlemlere yönelik düzenlemeler getirmeyi amaçlar.

İdari birimlerin kanuna uygun bir şekilde hareket etmesi gerekli olsa da zaman zaman kanuna aykırı uygulamaların görülmesi muhtemeldir. Vatandaşların mağduriyetine neden olacak bu tür uygulamalara yönelik İdare Hukuku çerçevesinde başvurular yapılmalıdır. İdare davası avukatı öncülüğünde açılan davalarda mağduriyetin giderilmesi hedeflenmektedir.

İdare Hukuku Alanına Giren Davalar

İdareyi ilgilendiren ve idarenin taraf olduğu davaların genel anlamda İdare Hukuku çerçevesinde düzenlendiği kabul edilmektedir. Türk Hukuk Sistemi çerçevesinde oldukça önemli olan bu hukuk dalının konu olduğu davalar aşağıdaki gibidir.

  • İdarenin sorumluluğu davaları,
  • Tam yargı davaları,
  • İdari işlemin iptali davaları,
  • İmar davaları,
  • İhale davaları,
  • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
  • Memuriyet davaları,
  • Öğrenci davaları,
  • Karayolları trafik davaları,
  • İdari sözleşmeden kaynaklanan davalar.

Tüm bu davalar idareyi ilgilendirmesi nedeniyle İdare Hukuku uygulamaları dikkate alınarak açılması gereken davalardır. Bu kapsamda idari düzenlemeleri doğru bir şekilde değerlendirmek ve hukuki anlamda hakları sonuna kadar kullanmak gerekecektir.

İdare Hukuku Avukatı Gerekli mi?

Hukuk, toplumsal yaşamı düzenleyen ve insanların daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlayan kurallar bütünüdür. Bu nedenle de hukukla alakalı her alanda düzenlemeleri bilmek ve buna uygun hareket etmek gerekir. Söz konusu anlayıştan hareketle çok kapsamlı bir hukuk dalı olan İdare Hukukunda profesyonel destek almanız gerekir. Hak düşürücü süreler ve itiraza ilişkin koşullar hukuk bilmeyen bir vatandaşın detaylı şekilde bilmesi mümkün olmayan hususlardır.

Hukuk büromuz, İdare Hukuku alanında başarılı yapısı sayesinde ihtiyacınız olan hukuki desteği sağlar. Danışmanlık ya da dava takibi konusunda size en ideal çözümleri sunduğumu bu alanda haklarınızı sonuna kadar kullanabilmenizi de mümkün kılıyoruz. Hukuk büromuz ile iletişime geçerek İdare Hukuku avukatı ihtiyacınıza cevap verebilirsiniz. Merak ettiğiniz her konuda sizlere profesyonel destek sağlıyoruz. Üstelik davanızla alakalı sizin fark etmediğiniz konuları da dikkate alarak hakkınızı savunuyoruz.