KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

KVKK, 07.04.2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ dur. Kanunu kapsamında veri sorumlularına ağır yükümlülükler getirilmiş ve bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması yasa olarak da hukuk sistemimize girmiştir. Kanuna uyum sürecinin yürütülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde veri sorumluları aleyhine ağır idari para cezaları tahakkuk ettirilmektedir.

Hukukçu ekip ile bilişim ekibinin birlikte uyumlu çalışması ile yasaya uyum ve veri güvenliği konularında çalışılmakta ve veri sorumlularının riski minimalize edilmektedir.

UYUM SÜRECİ

Veri Envanterinin Hazırlanması

Yasa Gereğince Zorunlu Muvafakatname, Aydınlatma Metni, Sözleşmelerin Tanzimi

Sözleşmelerin İncelenmesi Ve Revize İşlemleri

Risk Analizi Ve Potansiyel Risklerin Ortadan Kaldırılması

Şirketin VERBİS Sistemine Kaydı Ve Bildirimler.

UYUM SÜRECİ SONRASI

Kurum İçi Periyodik Eğitim Ve Denetim Faaliyetleri

Genel Anlamda Kişisel Veri Hukuku İşlemleri