TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Mahkemesi

Mal ve hizmetlerin satın alınması veya kiralanması günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Bu tür bir hizmeti satın alma veya işe alma kararı, esasen güvene dayanır ve bu başarısızlık, tüketicilere çoğunlukla parasal kayıptan fiziksel zarara kadar her şeye neden olabilir. Tüketicinin Korunması Kanunu söz konusu güven ihlali için hızlı bir çözüm sağlamaktadır.

Tüketici mahkemesi tüketicilerin işlemleri ile tüketicilere yönelik olan hemen her türlü uygulamadan kaynaklanan davaların bakılması ile hükümlü olan mahkeme olarak bilinmektedir. Tüketici mahkemesi genel mana da özel mahkeme niteliğinde ki ilk derece mahkeme olarak ifade edilmektedir. Tüketici mahkemeleri 6502 saylı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Tüketici mahkemeleri bazında Bakanlılar, tüketiciler ve örgütleri tarafından açılan davalar herhangi bir şekilde harç ödemesi yapılmaz. Özel hukuk davalarında görevli olan mahkeme aşağıdaki gibidir.

  • Asliye Hukuk Mahkemesi,
  • Sulh Hukuk mahkemesi,
  • Özel Mahkemeler

Tüketici ve Tüketici İşlemi Nedir?

Tüketici genel olarak mesleki ya da ticari olmayan amaçlar ile hareket eden tüzel ya da gerçek kişiler olarak ifade edilir. 6502 sayılı kanuna göre hazır bir malı ya da hizmeti satın alarak günlük hayatında kullanacak olan kişi tüketici olarak ifade edilmektedir. Örneğin, kişi evinde tıraş olmak için tıraş bıçağı aldığında tüketici konumundadır. Ancak marketinde tıraş bıçağı satmak için tıraş bıçağı aldığında tüketici konumunda değildir.

Tüketici Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu Davalar

Tüketici mahkemelerinde dava açılabilmesi için belirli orandaki parasal değerin aşılması lazımdır. Bu parasal değerin aşılmaması durumunda ise tüketici şikayetlerinin ilçe kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Heyetine yapılması gerekmektedir.

Tüketici Mahkemelerinin Görevleri

Tüketici mahkemelerinin görevli mahkeme olarak davalara bakabilmesi için 6502 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda kanunda tanımlanmış olan mal ya da hizmet satışı ile ilgili hukuki bir işlemin olması gerekmektedir. Mesleki amaçlar ve ticari amaçlar ile hareket eden ya da onun adına hareket eden tüketiciler aşağıdaki sözleşmelerden kaynaklanan davalar için tüketici mahkemesine başvurur.

  • Eser sözleşmesi,
  • Taşıma sözleşmesi,
  • Simsarlık sözleşmesi,
  • Sigorta sözleşmesi,
  • Vekâlet sözleşmesi,
  • Bankacılık sözleşmesi,