HUKUK BÜROMUZ GİZLİLİK ŞEFFAFLIK BAĞIMSIZLIK İLKELERİNİ BENİMSEMİŞTİR.

Avukat Duygu AYDIN

  Avukat Duygu AYDIN 2010 yılından bugüne kadar Samsun ili ve çevre illerinde serbest avukatlık yapmaktadır.Kamu Hukuku üzerine yüksek lisans yapmaktadır. İş hukuku ve icra hukuku konusunda mahkeme bilirkişiliği yapmıştır. Aktüerya ve İş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar konusunda sertifikaları mevcuttur. Avukat Duygu AYDIN müvekkillerine İngilizce dilinde de hukuki hizmet vermektedir.

Duygu Aydın Hukuk  ve Danışmanlık Bürosu ; müvekkillerine sunduğu hukuk ve danışmanlık kapsamında; Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Arsa Davaları, Tüketici Davaları ve İş Hukuku olmak üzere hukukun her alanında müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır

Gizlilik & Mesleki Sır

 “Sır saklama ve gizlilik” avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Hukuk büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında “bağımsızlık” etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Şeffaflık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Hakkımızda